Volby do obecního zastupitelstva a senátu ČR 2018

Konečné výsledky do obecního zastupitelstva najdete zde:

     https://www.volby.cz

Výsledky voleb do senátu ČR v naší obci najdete zde:
      https://www.volby.cz

     Zápis o výsledku voleb
     Jmenování členů okrskové komise na neobsazená místa
     Svolání prvního zasedání okrskové komise
     Oznámení o době a místě konání voleb
     Jmenování zapisovatele okrskové komise
     Stanovení monimálního počtu členů okrskové komise
     Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
     Oznámení o místě a konání voleb
     Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
     Jmenování zapisovatele okrskové komise
     Oznámení o počtu zastupitelů