Vyhlášky a oznámení

    Oznámení směny pozemků (vyvěšeno 24.6.2019)
     ÚR Komunikace D7 (vyvěšeno 19.06. 2019)
    Stanovení přechodné úpravy provozu – Plchov-Pozdeň (vyvěšeno 29.5 2019)

  Sdělení D7 (vyvěšeno 9.4.2019)
  Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (vyvěšeno 8.4.2019)
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (vyvěšeno 25.3.2018
  Omezení dopravy silnice II237 – oprava mostu přes Zlonický potok (vyvěšeno 20.3.2019)
   Oznámení o zamýšleném převodu pozemku (vyvěšeno 12.3.2019)
   Smlouva o nájmu pozemku – Vojtěch Kurc (vyvěšeno 27.2.2019)
    Výroční zpráva za rok 2018
    Poplatky – svoz odpadu 2019
     Informace D7 Slaný – hranice Středočeského kraje, zkapacitnění silnice (vyvěšeno 6.2.2019)
     Smlouva o nájmu nebatových prostor pohostinství (30.1.2019)
    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – ZŠ Kvílice (24.1.2019)Doložka ke smlouvě
   Oznámení – zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (vyvěšeno 24.1.2019)
     Pronájem obecního pozemku (vyvěšeno 10.1.2019)
     Pronájem domu čp.20 – pohostinství (vyvěšeno 9.1.2019)
     Obecně závazná vyhláška obce Hořešovice č.1:2018 o nočním klidu (vyvěšeno 30.11.2019)
     Smlouva o zřízení služebnosti č.340:2018-SML (vyvěšeno 29.11.2018)
    Smlouva o dílo na revitalizaci zeleně (vyvěšeno 3.10.2018)
   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (vyvěšeno 9.4.2018)
    Výroční zpráva za rok 2017
    ČEZ upozornění k odstranění a okleštění stromoví 6.10.2017
     Závěr zjišťovacího řízení – zkapacitnění D7 23. 5. 2017
     Finanční úřad daň z nemovitost 6. 5. 2017
     Přemyslovské stření Čech – výběrové řízení – Projektový manažer 6. 5. 2017
     Pronájem obecního pozemku (vyvěšeno 28.4.2017)
     Oznámení o digitalizaci intravilánu (vyvěšeno19.10.2016)
     Archiv vyhlášek a oznámení < 2016