Zastupitelstvo

Zastupitelé a pracovníci obce :

Starosta obce: Ing. Stanislav Štros
Místostarosta: Venuše Snopová

Členové zastupitelstva : Radka Vojtěchová, Dušan Rubeš, Martin Šťáva


Finanční výbor: Martin Šťáva, Jana Perlíková, Anna Štěpánková
Kontrolní výbor: Dušan Rubeš, Jitka Malá, Radka Vojtěchová


Účetní: Světla Hniličková
Správa údržba obce: Eva Hladíková, Tomáš Cibrik, Markéta Doegeová
Obsluha čističky: Martin Folda
Webové stránky: Tomáš Perlík
Knihovnice: Jaroslava Fricová