Rozpočty

     Rozpočtvý výhled na rokv 2019 – 2021
     Návrh rozpočtu obce Hořešovice na rok 2019
     4.rozpočtové opatření 2018
    Závěrečný účet za rok 2017
     Zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2017
     2. rozpočtové opatření 1.2.2018
     1.rozpočtové opatření 17.1.2018
     Schválený rozpočet pro rok 2018

    Rozpočtová opatření 2017 1 2 3 4 5 6 7
     Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016 – 4. 4. 2017
     Schválený rozpocet 2017 – 22. 12. 2016
     Návrh rozpočtu 2017 – 6. 12. 2016 
     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 – 10. 4. 2016 
     Schválený rozpočet 2016 – 29. 3. 2016
     Návrh rozpočtu 2016 – 1. 12. 2015
     Rozpočtový výhled 2016-2018  – 1. 12. 2015