Vyhlášky a oznámení

   Pronájem domu čp.20 – pohostinství

     Smlouva o zřízení služebnosti č.340:2018-SML
     Obecně závazná vyhláška obce Hořešovice č.1:2018 o nočním klidu

     ČEZ upozornění k odstranění a okleštění stromoví 6.10.2017
     ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – zkapacitnění D7 23. 5. 2017
     Finanční úřad daň z nemovitost 6. 5. 2017
     Přemyslovské stření Čech – výběrové řízení – Projektový manažer 6. 5. 2017
     Pronájem obecního pozemku 5. 5. 2017

     Oznámení o digitalizaci intravilánu 7. 11. 2016