Rychlé info

MÍSTNÍ METEOSTANICE
13.7
°C
19.3
°C
13.7
°C
1027.5
hPa
19
km/h
48
km/h
max
0.0
mm/h
0.1
mm
today

Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Obec Hořešovice
zastupitelstvo obce

2. Kontaktní spojení

Hořešovice 97
273 74 Klobuky
telefon: 312 57 95 31
email: obec@horesovice.cz
web: www.horesovice.cz
Úřední hodiny: Středa: 18-20 hodin
IČ : 00234371
DIČ : CZ00234371
Bankovní spojení : 10521141/0100


3. Dokumenty

dokumenty z úřední desky


4. Žádosti o informace

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána písemně nebo ústně


Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává :                          

ústně, na obecním úřadě v úředních hodinách, pokud je žádost podána ústně, zástupce OÚ, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení, se neprovádí písemný záznam.

písemně, písemná žádost musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
  • jaká konkrétní informace je požadována
  • kdo žádost podává
  • datum, podpis.

Lhůty pro vyřízení žádostí

      Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – do 15ti dní s možností prodloužení na 25 dní. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§14odst.5, § 20 odst.3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu , žádost je odložena a tato  skutečnost je žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b)zákona) -do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění do 7 dnů od podání.


Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání, a to nejpozději do
  • 15 dnů od jeho doručení

Odvolání

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a adresa žadatele

Formuláře


Žádosti o informace a odpovědi OÚ Hořešovice


5. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Základní informace

počet obyvatel 261
kraj Středočeský
okres Kladno
obec s pověřeným OÚ Slaný
starosta obce Tomáš Perlík
úřední hodiny středa 18:00- 20:00
adresa obec Hořešovice
Hořešovice 97, 273 74
telefon 312 57 95 31
00234371
č. účtu 10521141/0100
e-mail obec@horesovice.cz
web www.horesovice.cz

mobilní rozhlas – registrace

Verified by ExactMetrics